Основні засади діяльності Всеукраїнського бюро люстрації та протидії корупції


Основні засади діяльності Всеукраїнського бюро люстрації та протидії корупції

Шановні громадяни! 

Всеукраїнське бюро люстрації та протидії корупції (Бюро) сприяє захисту та реалізації прав людини в Україні, зокрема, громадянських і політичних; утвердженню та здійсненню всіх форм прямої демократії в Україні, в тому числі всеукраїнських та місцевих референдумів і виборів.

Основною метою Бюро є практична реалізація положень Закону України “Про очищення влади”, Закону України “Про відновлення довіри до судової влади в Україні” та чинного антикорупційного законодавства. 

Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини, і ґрунтується на принципах:

 • верховенства права та законності; 
 • відкритості, прозорості та публічності; 
 • презумпції невинуватості; 
 • індивідуальної відповідальності; 
 • гарантування права на захист.

Бюро приймає активну участь в стратегічному розвитку політико-правової системи України, з метою розбудови громадянського суспільства та правової, демократичної держави, забезпечення верховенства права.

Наша організація підтримує громадян та забезпечує їх захист в межах Законодавства України від дій влади, що порушують гарантовані Конституцією та законами України права і свободи.

Крім того, в своїй діяльності Всеукраїнського бюро люстрації та протидії корупції сприяє :

 • запобіганню спробам завадити здійсненню прямої демократії в Україні; 
 • захисту конституційних норм; 
 • захисту законних інтересів, прав і свобод громадян України; 
 • реалізації процесу люстрації; 
 • боротьбі з корупцією.

Основними завданнями та напрямами діяльності Всеукраїнського бюро люстрації та протидії корупції є в установленому законодавством порядку:

 • пропаганда правозахисних ідей, правове просвітництво; 
 • сприяння покращенню стану захисту прав і свобод громадян, рівня поінформованості громадськості щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив суспільно-політичного розвитку, та більш широкого кола пов’язаних із цим питань як теоретичного, так і прикладного характеру; 
 • аналіз стану захисту прав людини в Україні; 
 • сприяння наданню безоплатної допомоги (у тому числі юридичної) особам, чиї права були порушені; 
 • сприяння участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав людини та основних свобод, надання максимального сприяння законодавцю у створенні гарантій дотримання прав людини та основних свобод; 
 • захисту прав і свобод громадян України; 
 • сприяння захисту прав місцевого самоврядування; 
 • сприяння підвищенню рівня правової допомоги, що надається громадянам, підприємствам, установам, організаціям та іноземним фізичним і юридичним особам; 
 • сприяння захисту прав та інтересів членів громадської організації, фізичних та юридичних осіб, інших громадських об’єднань шляхом їх представництва в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях України та інших держав, надання інформаційної, фінансової, організаційної, юридичної та методичної допомоги; 
 • сприяння захисту законних прав та інтересів членів громадської організації, а також українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, що можуть бути порушені внаслідок рішень, дій або бездіяльності органів державної влади України чи їх посадових осіб; 
 • сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування; 
 • сприяння реалізації конституційних прав шляхом внесення до органів державної влади, громадських об’єднань, відповідно до їх статутів, пропозицій про поліпшення їх діяльності, викривання недоліків в роботі, оскарження дій посадових осіб органів державної влади і громадських об’єднань; 
 • сприяння підвищенню ролі й авторитету науковців у галузі права в суспільстві і державі; 
 • сприяння реалізації процесу люстрації в Україні; 
 • сприяння забезпеченню реалізації положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»; 
 • вивчення та аналіз реального стану та тенденцій розвитку суспільної свідомості громадян України, а також розробка на базі цього пропозицій державним органам, політичним партіям та громадським об’єднанням щодо консолідації суспільства, демократизації різних сфер життя; 
 • сприяння підвищенню рівня правової культури суспільства та розвитку правової освіти населення; 
 • сприяння захисту професійних, творчих, наукових, правових, соціальних, економічних та інших інтересів населення; 
 • сприяння підвищенню освітнього та професійного рівня, наукової діяльності спеціалістів юридичної та інших суміжних сфер.

Важливою ознакою діяльності Всеукраїнського бюро люстрації та протидії корупції є саме діяльність в межах правового поля. Суворо дотримуючись принципу верховенства права та визнаючи права і свободи людини та їх гарантії найвищою соціальною цінністю держави Бюро змусить можновладців працювати на благо кожного українця!

Ваші звернення до Бюро послугують суттєвою допомогою для цивілізованого проведення люстрації та динамічного розвитку громадянського суспільства. Разом побудуємо сучасну, успішну, незалежну та процвітаючу Україну! 

З повагою, 

Голова Всеукраїнського бюро
люстрації та протидії корупції  

М.В. Прасол

Копирование и использование данной информации возможно только с разрешения администрации blpk.org.ua

Ваші коментарі та відгуки :